Samling: BRUKT HJØRNET

I brukt hjørnet finner du brukte disker og andre produkter som vi enten har brukt i forbindelse med produkt testing, utlån eller som vi har tatt i bytte fra kundene våre. 
Diskene rangeres fra 1-10 hvor 10 er strøken, ukastet disk.